• 1
25
sept
2021

Corona regels

25-09-2021 - 31-12-2021

Bisschoppen laten anderhalve meter-regel los bij voldoende ventilatie

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Vaccineren
Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’.

Zingen
Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort.

Communie
De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.

De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.

27
sept
2021

Collecte HandicapNL

27-09-2021 - 02-10-2021
03
okt
2021

St. Remigius patroon, Gemengd Kerkkoor, jubilarissen

03-10-2021 11:00
04
okt
2021

Collecte Ziekendienst

04-10-2021 - 10-10-2021

Vanwege corona zullen we in oktober nog geen huis- aan huiscollecte houden.  Als u ons toch financieel wil steunen kan dat door een gift over te  maken op rekeningnummer NL40 RABO 0146 4975 62 t.n.v. Ziekendienst Schimmert 1970. Heel veel dank alvast.

10
okt
2021

KBO, Oktoberfest

10-10-2021

Locatie: ’t Gemeinsjapshoes

10
okt
2021

Afscheid pastoor J. van Oss s.m.m. - St. Hubertusparochie Genhout

10-10-2021

Op 10 oktober 2021 neemt de Sint Hubertusparochie van Genhout afscheid van pastoor J. van Oss s.m.m.

11
okt
2021

Collecte Brandwondenstichting

11-10-2021 - 16-10-2021
12
okt
2021

KBO, gezellige middag

12-10-2021

Locatie: ’t Gemeinsjapshoes

16
okt
2021

reguliere mis, koor Gregoriaanse Schola

16-10-2021 19:00
17
okt
2021

Trampelkeu, herfstwandeltocht

17-10-2021

Pastoor

J.A.M. van Oss s.m.m.
Montfortstraat 2
6333 BL Schimmert
045 - 404 1227
j.v.oss@st-remigius.nl

Klooster

Montfortanen Schimmert
(Saint Marie)

045 - 404 8111

 

Kapelaans

Pater Stefan Musanai s.m.m.
Pater Charles Leta s.m.m.

Links