• 1
19
nov
2021

Corona regels

19-11-2021 - 17-12-2021

CORONAMAATREGELEN.

De laatste weken is het aantal besmettingen in Nederland flink toegenomen. Daarom hebben de Nederlandse bisschoppen besloten om de coronamaatregelen aan te scherpen.

Dat betekent:

Het dragen van de mondkapjes in de kerk wordt weer verplicht gesteld. Dit geldt alleen wanneer u zich in de kerk verplaatst. Wanneer u in de bank zit mag u het mondkapje afdoen.

De onderlinge afstand tussen personen, die geen gezin vormen, dient minimaal anderhalve meter te zijn.

Bovendien geldt natuurlijk ook nog steeds de regel, wanneer je ziek bent of je niet lekker voelt, blijf dan thuis, kom niet naar de kerk en laat je testen.

Bij de ingangen van de kerk en voor de communiebank staan weer de flessen met desinfecterend middel klaar. Hiervan kunt u gebruik maken.

Door deze maatregelen is het niet gewenst dat de collectanten door de kerk gaan lopen om te collecteren. Daarom staan bij de ingangen de mandjes klaar waar u het “plaatsengeld”en de gift voor de “collecte” in kunt deponeren.

Kerkbestuur parochie Sint Remigius Schimmert.

19
nov
2021

Pastoor George Dölle administrator parochies Genhout en Schimmert.

19-11-2021 - 10-12-2021

Pastoor George Dölle administrator parochies Genhout en Schimmert.

Pastoor George Dölle, parttime pastoor van de parochie Sint Clemens te Hulsberg, is met ingang van 01 oktober 2021 door vicaris-generaal Maessen van het bisdom Roermond benoemd tot administrator van de parochies Sint Hubertus te Genhout en Sint Remigius te Schimmert.

Pastoor George Dölle [leeftijd 62 jaar] is in 2012 tot priester gewijd, na een studie van 6 jaar theologie. Voor die tijd was hij werkzaam in het voortgezet onderwijs, als leraar klassieke talen Grieks en Latijn, op een middelbare school in Weert. Na zijn priesterwijding heeft hij een benoeming als kapelaan in Roermond en Herten gekregen. In 2019 is hij door bisschop Smeets van het bisdom Roermond benoemd tot parttime pastoor [0,5 fte] van de parochie Sint Clemens Hulsberg, alsmede tot kapelaan in de parochies Nuth, Vaesrade en Wijnandsrade. Voor de overige tijd [0,5 fte] is hij gedelegeerde voor het katholieke onderwijs in het bisdom Roermond, doceert hij klassieke talen aan het grootseminarie Rolduc en organiseert hij de reizen vanuit Nederland naar de Wereldjongerendagen van de Rooms Katholieke kerk.

De benoeming van pastoor George Dölle tot administrator van de parochies van Genhout en Schimmert loopt tot en met 31 december 2021. Deze tijdelijke benoeming tot administrator is bedoeld als overbrugging. Een administrator voert dezelfde pastorale en bestuurlijke taken uit als een pastoor, echter heeft kerkrechtelijk gezien minder bevoegdheden.

De bedoeling is dat pastoor George Dölle met ingang van 01 januari 2022 benoemd wordt tot parttime pastoor [0,5 fte] van het samenwerkingsverband / parochiecluster Genhout-Hulsberg-Schimmert. Pastoor George Dölle blijft nu en straks zijn pastorale taken vervullen in de parochie Sint Clemens. In de parochies Sint Hubertus en Sint Remigius blijven de pastorale taken nu en straks verzorgd worden door de kapelaans Stefan Musanai en Charles Leta. Tezamen vormen zij het pastorale team voor het parochiecluster Genhout-Hulsberg-Schimmert.

De kerkbesturen van de parochies Sint Hubertus Genhout, Sint Clemens Hulsberg en Sint Remigius Schimmert zijn zeer verheugd over de benoeming van pastoor George Dölle. Wij feliciteren hem van harte en kijken vol vertrouwen uit naar een vruchtbare samenwerking in het belang van het voorbestaan en toekomst van onze parochies.

Kerkbestuur parochie Sint Hubertus Genhout.

Kerkbestuur parochie Sint Clemens Hulsberg.

Kerkbestuur parochie Sint Remigius Schimmert.

05
dec
2021

2e zondag Advent, thema-mis, Gemengd Kerkelijk Zangkoor

05-12-2021 11:00
11
dec
2021

H. Mis, koor Gregoriaanse Schola

11-12-2021 19:00
12
dec
2021

3e zondag Advent, thema-mis, Jeugdkoor Dievanoss

12-12-2021 11:00
19
dec
2021

Wandelroutes kerststallendorp Schimmert

19-12-2021 - 02-01-2022

overzicht routes volgt 

19
dec
2021

4e zondag Advent, thema-mis, Dameskoor

19-12-2021 11:00
19
dec
2021

Kerstexpositie kerk

19-12-2021 12:00 - 02-01-2022 17:00

Expositie in de kerk van 12 tot 17 uur op 19, 25, 26, 29 december, 1 en 2 januari.

20
dec
2021

Taarbreuk, zittinge-vergadering

20-12-2021 20:30

locatie Soons Interieurbouw

24
dec
2021

Kerstavond, Nachtmis, Gemengd Kerkkoor en Kerstkoper

24-12-2021 21:30

Pastorie

Montfortstraat 2
6333 BL Schimmert
045 - 404 1227

Klooster

Montfortanen Schimmert
(Saint Marie)
045 - 404 8111

 

Kapelaans

Pater Stefan Musanai s.m.m.
Pater Charles Leta s.m.m.

Links