• 1

Parochieraad

De parochieraad bestaat uit vertegenwoordigers van alle buurtverenigingen in Schimmert en een afvaardiging van het kerkbestuur. Ze overleggen over zaken m.b.t. de kerk, geven advies aan het kerkbestuur, regelen zaken tussen de kerk en de buurten of organiseren incidentele acties. Tevens begroeten leden van de parochieraad de nieuwkomers in ons dorp en verschaffen hen gegevens van de parochiegemeenschap (o.a. de parochiegids). Leden van het kerkbestuur of Pastoor brengen indien gewenst een bezoek.


Parochieraad: Wat is dat?

Sinds 1970 kent onze parochie Sint Remigius Schimmert een Parochieraad. Ze is destijds opgericht als klankbord en adviesorgaan voor het kerkbestuur (parochiebestuur).

In deze tekst wil de Parochieraad u als inwoner van Schimmert kort informeren over haar huidige positie en rol binnen onze gemeenschap. Wij willen u daarmee uitnodigen om ons gemeenschapsleven rondom onze kerk te stimuleren en verder te versterken.


Wie maakt deel uit van de Parochieraad?

In onze parochie is ervoor gekozen om de Parochieraad te laten bestaan uit vertegenwoordigers van alle buurtverenigingen in Schimmert. Daarnaast maakt een afvaardiging van het kerkbestuur en onze pastoor deel uit van de raad.


Wat doet de Parochieraad in Schimmert?

De raad komt een viertal keer per jaar bijeen om te overleggen en advies te geven over praktische zaken binnen de parochie. Bij praktische zaken kunt u denken aan afstemming van kerkdiensten en andere uitvoeringen in en rond de kerk. Bij advies gaat het om afstemming met het kerkbestuur over het gebouw en haar inrichting, de begraafplaats en over bijzondere acties in en rond de kerk.

De leden van de Parochieraad die een buurtgenootschap vertegenwoordigen, doen verslag van de activiteiten in hun buurt, brengen problemen naar voren die binnen een buurt bestaan, toetsen de haalbaarheid van nieuwe ideeën en proberen te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Dit wordt gedeeld met de besturen van de buurtverenigingen en het kerkbestuur.

De Parochieraad kent daarnaast tevens eigen activiteiten. Zo organiseert zij:

  • Kerstacties bestemd voor o.a. de aankleding van de kerstgroep, het aanbrengen van verlichting in de toren en het herstel en onderhoud van kunstwerken in de kerk;
  • De samenstelling van een jaarkalender met een overzicht van alle activiteiten en algemene evenementen, zowel van de kerk als van de verenigingen binnen de parochie;
  • Een begroeting van nieuwkomers in de parochie waarbij zij ervoor zorgt dat de actuele parochiegids met alle relevante informatie over de parochiegemeenschap overhandigd wordt.


Als Parochieraad hopen wij zeer op uw bijdrage in het versterken van ons gemeenschapsleven rondom onze kerk. Wij gaan graag met u in overleg!

U kunt ons bereiken via de leden van de Parochieraad zoals hieronder vermeld.

 

naam adres telefoonnummer
namens het kerkbestuur
Pastoor J. van Oss s.m.m. Montfortstraat 2 045 - 404 1227
Mevr. Marja Lemmens Roosevelthof 14 045 - 404 1210
Dhr. Pierre Visschers Groot Haasdal 11a 045 - 404 1530
 
namens buurtvereniging de Bies
Dhr. Pierre Goossens Op de Bies 22 045 - 404 1243
Mevr. Aleida Gense Op de Bies 62 045 - 404 9194
 
namens buurtvereniging Gekruus
Dhr. Sef Kuipers (secretaris Kruisstraat 15a 045 - 404 1729
Mevr. Paula Thewessen Kruisstraat 14 045 - 404 2183
 
namens buurtvereniging Groot Haasdal
Mevr. Margriet Timmers Knolwei 3 045 - 404 2192
Dhr. Pierre Visschers Groot Haasdal 11a 045 - 404 1530
 
namens buurtvereniging Hoofdstraat
Dhr. Raymond Lucassen Struik 8 045 - 404 2115
Mevr. Marja Lemmens Roosevelthof 14 045 - 404 1210
 
namens buurtvereniging Jong & Oud
Dhr. Hub Meertens Sint Remigiusstraat 26 045 - 404 2281
vacature    
 
namens buurtvereniging 't Kirkeveldsje
Mevr. Truus Tekstra Knolwei 17 045 - 404 2221
Mevr. Elly Eurelings Knolwei 12 045 - 404 1573
 
namens buurtvereniging Klein Haasdal
Mevr. Inge Schnellings Klein Haasdal 30 06 - 2374 0149
Mevr. Lenie Bouwens Nieuwstraat 2b 045 - 404 2232
 
namens buurtvereniging Oensel
Mevr. S. Bougie (voorzitter) Oensel 6 045 - 404 1285
vacature    
 
namens buurtvereniging de Put
Dhr. Guus Eijssen Rozemarijnstraat 17 045 - 404 1336
Mevr. Paula Custers Vauwerhofweg 6 045 - 404 1506
 
namens buurtvereniging Roosebeek
Dhr. J. Huntjens Rooseveltstraat 53 045 - 404 1906
vacature    

Contactpersoon: Pastoor J. van Oss s.m.m.
 

Pastoor

J.A.M. van Oss s.m.m.
Montfortstraat 2
6333 BL Schimmert
045 - 404 1227
j.v.oss@st-remigius.nl

Klooster

Montfortanen Schimmert
(Saint Marie)

045 - 404 8111

 

Kapelaans

Pater Stefan Musanai s.m.m.
Pater Charles Leta s.m.m.