• 1

Ziekenbezoek

Een keer per maand – of op aanvraag – wordt de ziekencommunie thuis gebracht aan de zieken en de overige inwoners.
Dit gebeurt op de eerste vrijdag van de maand vanaf 8:30 uur.
Het is ook mogelijk om de H. Communie voor zieke huisgenoten door een familielid of vriend(in) mee te nemen vanuit de kerk. Het is vanzelfsprekend dat dit met eerbied gebeurt en door gebruik te maken van een hostiedoosje.

Voor het ontvangen van de ziekencommunie dient U contact op te nemen met ons Pastoraal team.

Ziekendienst

De ziekendienst bezoekt de zieken, gehandicapten, hoogbejaarden en alleenstaande mensen van Schimmert, zowel thuis als ook in de verzorgingscentra in de regio. Verder worden er jaarlijks diverse activiteiten voor deze mensen georganiseerd zoals de Ziekendag op de eerste zondag in september, de Kerstactie en de Ziekenzegening in de nieuwe kerk in Elsloo op de donderdag voor Pinksteren.

Contactpersoon:

Mevr. E. Eijssen-Heffels

 

 

Pastorie

Montfortstraat 2
6333 BL Schimmert
045 - 404 1227

Klooster

Montfortanen Schimmert
(Saint Marie)
045 - 404 8111

 

Kapelaans

Pater Stefan Musanai s.m.m.
Pater Charles Leta s.m.m.

Links